TR
EN

İznik Vakfı

İznik Eğitim ve Öğretim Vakfı, ateşin kille ve kuvarsla dansı çini sanatını, yüzyılların birikimi bir kültürel miras olarak ele alıyor. Bu sayede vakıf, sanattan ekonomiye eşsiz bir gelişim yolculuğuna işlerlik kazandırma misyonuyla çalışıyor.  

Osmanlı döneminde sanatın en yüksek mertebesine erişen çini nasıl ki sağlamlığını, canlı renklerini ve derinliğini kuvarsın yoğunluğuna borçluysa, 400 yıllık bir molanın ardından bugün orijinal reçetesi ve zirvede olduğu dönemin kalitesiyle dünyanın dört bir yanına ulaşmasını da İznik Vakfı’nın ustalığına, vatanperver çalışkanlığına borçlu... 

İznik Eğitim ve Öğretim Vakfı, 1993 yılında Prof. Dr. Işıl Akbaygil'in öncülüğünde İznik Çinisi ve dünya tarihini hafızasında yaşatan İznikin kültür ve sanat değerlerini tanıtmak, geleneksel İznik çini sanatıyla ilgili var olan ve elde edilecek bilgileri sistematik biçimde ele almak, geliştirmek ve yeni nesillere aktarmak amacıyla kuruldu. İlk günden bu amaçla büyük projeler üreterek faaliyet gösteren vakıf, geliştirdiği iş ve yaklaşımlarla İznik çini sanatına, eğitimine, tanıtımına destek veriyor, ışık tutuyor; tıpkı kuvarsın çiniye kattığı ışıltı gibi...

16 ve 17'nci yüzyıllarda en görkemli çağını yaşayan ve İznik'te üretilen klasik İznik çinilerinin günümüzde hayata döndürülmesi, İznik Vakfının Araştırma Merkezi ve Çini Seramik İşletmesi'nin eseri. Bu vizyon doğrultusunda İznik Vakfı çalışmalarındaki İznik çiniciliğinin tarihsel özgünlüğünü anlatma ve evrensel karakterini koruyarak geliştirme anlayışı önemli. Vakıf, İznik Çini Atölyelerinde kurduğu Ar-Ge laboratuvarlarında gerçekleştirdiği çalışmalarla İznik çinilerinin orijinalliğini koruyarak günümüz teknolojisine uyarladı ve sanat eseri formunu sürdürmesini sağladı.

Çalışmalarında bölgesel, kültürel ve ekonomik kalkınma anlayışını benimseyen İznik Vakfı yönetimi, çini üretiminde hammadde teminini de İznik ve çevresinden sağlıyor. Üretim İznik'teki atölyelerde, desen hazırlığı İstanbul'da vakfın tasarım bölümünde özel eğitimli sanatçı ekibi ile yapılırken özel siparişler için mimar, içmimar ve tasarımcılarla çalışılıyor. Ürünler İstanbuldaki showroomda satışa sunuluyor.

16'ncı yüzyıl özgünlüğü ve tamamen el işçiliği ile üretilen İznik çinileri bugün geçmişin yaşam motiflerini geleneksel sanat anlayışı ve 21'inci yüzyıl teknolojisiyle harmanlayarak İznik Çini sanatına yeni değerler kazandırıyor. 

Vakıf, dünyanın farklı yerlerinde yaptığı 50den fazla anıt eserle İznik çinisinin kadim renk ve desenlerini, içeriğindeki kuvarsla şifalı ruhunu insanlığın başucunda tutmaya devam ediyor.